Programmamanagement

Wilt u in of met uw organisatie complexe doelstellingen bereiken, maar lukt dit niet? Merkt u dat er onvoldoende samenhang in uw organisatie is tussen allerlei inspanningen, zoals projecten, trajecten en onderhandelingen? Werken uw mensen nog onvoldoende samen? Dan biedt programma management mogelijk een oplossing.

Doelen realiseren
Programma management (programmasturing en programmaregie) is een manier om samenhang te brengen in de nodige inspanningen en middelen, zoals geld en mensen, en deze te richten op het bereiken van complexe en soms tegenstrijdige doelen. Dit kunnen doelen buiten de organisatie zijn, zoals meer klanten in een bepaald marktsegment, minder criminaliteit onder jongeren of betere bereikbaarheid van de binnenstad. Maar ook doelen binnen uw organisatie, zoals betere samenwerking tussen afdelingen, meer klantgericht werken of een groter kostenbewustzijn.

Tijdelijk extra aandacht
Programmamanagement helpt u bij het realiseren van – fundamentele – veranderopgaven, bij het implementeren van strategiewijzigingen en bij het realiseren van complexe beleidsopgaven, waarbij tijdelijk doelgericht gestuurd moet worden. De veronderstelling daarbij is dat de staande organisatie het zelf niet of onvoldoende voor elkaar krijgt om die opgaven tot een goed einde te brengen. Extra aandacht en aansturing is tijdelijk nodig om de achterliggende doelen te behalen.

Belangrijkste onderscheid
Project management is voor dergelijke beleids- of veranderopgaven niet bedoeld en ook niet toereikend genoeg. Projectmanagement is namelijk gericht op het realiseren van concrete, tastbare resultaten, zoals systemen en infrastructuur. Binnen programma’s worden vaak verschillende projecten uitgevoerd. Het belangrijkste onderscheid met een project is, dat een programma gericht is op het bereiken van de doelen van uw organisatie, die meestal vragen om een gedragsverandering bij een bepaalde doelgroep. Programma management gaat daarmee veel verder dan projectmanagement.

Professionaliseren
Steeds meer organisaties voeren programma’s uit in de praktijk. Dat blijkt vaak nog niet eenvoudig, bijvoorbeeld vanwege de spanning die meestal ontstaat tussen de programma’s, de projecten en de staande organisatie. Grote verbeteringen op dit vlak zijn mogelijk en nodig.

Management4ict maakt zich hard voor het realiseren van die verbeteringen. Dat doen we onder meer door het professionaliseren van programmamanagement in organisaties, door het zelf managen van programma’s, door het stimuleren van kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen programmamanagers in Nederland.