Projectmanagement

Steeds vaker zijn er in organisaties opgaven die vanwege hun aard niet zijn toe te wijzen aan één organisatorische eenheid zoals een bedrijf, groep of afdeling. Ook zijn ze niet uit te voeren volgens van tevoren geregelde standaardprocedures. U wilt dergelijke opgaven natuurlijk wel succesvol realiseren. Project management helpt u daarbij.

Laten samenwerken
Om de mensen met elkaar te laten samenwerken is het belangrijk dat er door de betrokkenen dezelfde projectmanagementmethode gehanteerd wordt. Maar het toepassen van een methode alleen is onvoldoende. Teamvorming, communicatie en leiderschap zijn net zo belangrijk voor het slagen van een project.

Een passende aanpak hangt af van de aard van de opdracht. Denk daarbij aan een aanpak als procesmanagement, project management of programma management. Management4ict is in staat om al deze aanpakken te ontwerpen, te bemensen en erover te adviseren.

Methode ProjectMatig Werken
Management4ict heeft al ruim zesentwintig jaar ervaring met het adviseren en het managen van projecten. De door adviseurs van ons bureau ontwikkelde methode van ProjectMatig Werken (PMW) bestaat uit vier aandachtsgebieden:

  • De hoofdrolspelers: de opdrachtgever, de projectleider en de medewerkers
  • De interactie: teamvorming, feedback geven, de manier van conflicthantering
  • De methode: faseren, beheersen en beslissen
  • De omgeving: hoe belanghebbenden en belangstellenden bij het project worden betrokken, hoe het projectresultaat ‘landt’ in de omgeving en wat gebruikers er uiteindelijk mee gaan doen

Sturen op resultaat
De kern van projectmatig werken is het sturen op een van tevoren overeengekomen resultaat. Als het op te leveren resultaat helder is, kan vervolgens het uit te voeren werk geïnventariseerd worden. Soms is het raadzaam om dat werk te groeperen in fasen. Om ervoor te zorgen dat het project te besturen is en dat het resultaat voldoet aan uw wensen, moeten er afspraken worden gemaakt over de beheersing van het project in tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie. Tenslotte moet er van tevoren worden afgesproken op welke momenten u kunt beslissen over de voortgang van het project.

Professionaliseren
In de meeste organisaties komen enkele projecten voor, maar die gaan nog steeds niet ’vanzelf’. Op dit vlak zijn enorme verbeteringen mogelijk. Management4ict maakt zich hard voor het realiseren van die verbeteringen. Dat doen we onder meer door het professionaliseren van project management in organisaties, door het zelf managen van projecten en door het publiceren over ontwikkelingen in het vakgebied.