Risicomanagement

Ondernemen en ontwikkelen betekent ook risico’s nemen, maar niet tegen elke prijs. Door al in een vroeg stadium na te denken over de mogelijke risico’s van een organisatie, een project of een programma, kunt u er bewust mee omgaan. Expliciete risico’s kunnen zo worden voorkomen of de gevolgen kunnen beperkt worden.

Bewustzijn
Risicomanagement gaat verder dan het opzetten van een structuur of een systeem. Juist het creëren van risicobewustzijn in een organisatie is van belang. Aandacht voor houding, gedrag en cultuur is daarbij essentieel. Succesvol risicomanagement is daarnaast geen geïsoleerde activiteit; juist op raakvlakken met bijvoorbeeld contractering, bedrijfsvoering en kwaliteitsmanagement zit een grote meerwaarde.

Risicomanagement kent specifieke aanpakken op verschillende niveaus, bijvoorbeeld op organisatie-, programma- en projectniveau. Hierdoor is maatwerk geboden. Management4ict heeft de kennis, de kunde en de specifieke markt- en risicomanagementervaring in huis om dit maatwerk te leveren.

Antwoorden vinden
Voor Management4ict is risicomanagement het bewust omgaan met onzekerheden. Dat gaat niet (alleen) over afgesproken werkwijzen, maar hangt ook nauw samen met de cultuur en de managementstijl van een organisatie. Kunnen uw medewerkers omgaan met onzekerheid? Durven ze of duiken ze? Zijn ze blij met persoonlijke verantwoordelijkheid of wordt dit juist gevreesd? Hoeveel onzekerheid kunt en wilt u dragen? Wij helpen u met het vinden van de antwoorden.

Scherpte creëren
Wij verzorgen veel risicoanalyses en advisering over risicomanagement op maat, waarbij wij onze opdrachtgevers ondersteunen om zelfstandig weer scherp verder te kunnen gaan. Waar nodig worden wij (tijdelijk) onderdeel van uw organisatie om de mogelijkheden die risicomanagement biedt samen met u vorm te geven en maximaal te benutten.

Ontwikkeling, opleiding en coaching
Daarnaast dragen wij graag bij aan het goed opleiden en begeleiden van uw eigen mensen om de échte meerwaarde van het risicobewust handelen voor langere tijd te borgen. Naast aandacht voor structuur, systemen en planmatigheid in het risicomanagement, heeft Management4ict de kennis en ervaring om te werken aan het risicobewustzijn in de organisatie door expliciet aandacht te geven aan houding, cultuur en gedrag.