Service Management

Wat mag u verwachten van de service manager van Management4ict:

Een goede gesprekspartner

De service manager is op de hoogte van de ontwikkelingen in de markt en denkt met u mee hoe we uw organisatie nog beter van dienst kunnen zijn. Aanspreekpunt voor alle vragen, opmerkingen, klachten

Waarborgen afgesproken service levels

De afspraken die met u gemaakt zijn ten aanzien van de beheer worden vastgelegd in Service Level Agreements (SLA’s).  De service manager bewaakt deze service levels en rapporteert daar periodiek over.

Proactief bewaken van de dienstverlening

Van uw service manager mag u verwachten dat hij niet alleen problemen rondom de dienstverlening oplost. Uw service manager voorkomt juist problemen door vroegtijdig de risico’s met u te inventariseren en daarop actie te ondernemen. De service manager is daarom betrokken vanaf het offertetraject tot de afsluiting en evaluatie van alle opdrachten die wij voor u uitvoeren.

Optimaliseren klanttevredenheid

Eén of tweemaal per jaar wordt er expliciet tijd vrij gemaakt om de tevredenheid over de dienstverlening in de breedte te bespreken en daarvan verslag te leggen. Op basis daarvan maakt de service manager met u  een verbeterplan en bewaakt de uitvoering daarvan.

Verhoging van de voorspelbaarheid van de dienstverlening en software oplevering

Waar nodig zorgt de service manager ervoor dat met u betere afspraken gemaakt worden over uitvoering van dienstverlening en oplevering van software. Op die manier kunnen de verwachtingen wederzijds goed op elkaar afgestemd worden.

Managen van escalaties

Hoewel met al het bovenstaande uiteraard escalaties zoveel mogelijk worden voorkomen, is toch niet uit te sluiten dat er af en toe een incident escaleert. In dat geval is de service manager de spil in de communicatie en fungeert als projectleider voor Management4ict in de afhandeling van de escalatie. Minimaal eenmaal per dag worden de status en gemaakte afspraken schriftelijk (per e-mail) vastgelegd.

Toezicht op facturen en managen van factuurdisputen

Alle uitgaande facturen worden gecontroleerd door uw Service Manager.