Over Management4ict

Management4ict is een onafhankelijk organisatieadviesbureau. Onze kerncompetenties zijn project- en programmamanagement, Interim Management, Service Management, Change Management en ICT advies.

Vraagstukken

Dagelijks doen de publieke sector en het bedrijfsleven een beroep op onze diensten en buigen we ons over uitdagende, vaak complexe vraagstukken. Als onderdeel van ‘A3Works B.V.’ maken we deel uit van een groep adviesbureaus.

Ervaring

Management4ict heeft al zesentwintig jaar ervaring in de advisering van vaak gerenommeerde opdrachtgevers. Die ervaring maakt onze opdrachtgevers, en ons, rijker en wijzer. Al leert onze ervaring ook dat ervaring nooit alles leert. Geen vraagstuk is hetzelfde, alle problemen hebben hun eigen genen en verdienen een eigen aanpak.

Wijze blik

Een wijze blik is een wijde blik. Management4ict heeft meerdere associates die vanuit een specifieke deskundigheid of marktkennis op projectbasis onder Management4ict opereren. Hierdoor zijn we in staat anders tegen onze opgaven aan te kijken en zijn we beter in staat onze kennis en ervaring op een productieve manier in te zetten.

Resultaatgericht

Management4ict denkt mee en doet mee. We hechten aan de strategie maar ook aan de realisatie, aan ‘wat’ maar ook aan ‘hoe’. Ons werk houdt niet alleen stand op papier, het moet vóór alles zijn vruchten afwerpen in de vaak weerbarstige realiteit. Voor ons is een waardevol advies een productief advies.

Bron van inspiratie

Wat ons drijft, is de liefde voor onze professie. Wij halen het beste uit onszelf om onze opdrachtgevers daadwerkelijk verder te helpen. Iedereen mag Management4ict om die reden beschouwen als een bron van inspiratie.